Κρήτη: Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σκαφών στο σημείο που βρέθηκαν βλήματα του Β' ΠΠ - Candia Doc

Να απαγορευτεί η κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αποφασίστηκε από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, στο σημείο που εντοπίστηκαν βλήματα του 'Β Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λιμενάρχης, κ. Γιώργος Αγγελάκης.

Δείτε: Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε θάλασσα της Κρήτης

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β/ 1978).
β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Παχειάς
Άμμου»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα στίγματα:
Α) Φ1 : 35° 6’43.69″Β Λ1 : 25°48’16.44″Α
Β) Φ2 : 35° 6’47.57″Β Λ2 : 25°48’19.75″Α
Γ) Φ3 : 35° 6’54.05″Β Λ3 : 25°48’17.85″Α
Δ) Φ4 : 35° 7’0.22″Β Λ4 : 25°48’10.77″Α
Ε) Φ5 : 35° 7’1.07″Β Λ5 : 25°48’3.35″Α
ΣΤ) Φ6 : 35° 6’58.52″Β Λ6 : 25°47’56.06″Α
Ζ) Φ7 : 35° 6’50.09″Β Λ7 : 25°47’55.53″Α

και μέχρι την ακτή.

2. Η απαγόρευση της παργ.1 της παρούσας ισχύει έως νεότερας.

3. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την
ισχύουσα Νομοθεσία υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/1973 (Α ́/261) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Λιμενάρχης α.α.
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος»