Εν μέρει προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών - Kalamatatimes

Από την Δευτέρα 23 Μαρτίου οι παραγωγοί θα προσέρχονται στις Λαϊκές αγορές σύμφωνα με τον αριθμό θέσης που έχουν, ήτοι:

– Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι μονές σε αριθμό θέσεις.

– Τρίτη 24 Μαρτίου, οι ζυγές σε αριθμό θέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, από την Δευτέρα μόνο οι μισοί παραγωγοί θα προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, κρατώντας αποστάσεις 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων πωλήσεως.

Υπενθυμίζεται ότι οι Λαϊκές Αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, όπως και κάθε Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. περί διεύρυνσης ημερών και ωραρίου λειτουργίας.

Γίνεται γνωστό στους παραγωγούς ότι θα εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την λειτουργία των Λαϊκών αγορών.